Dostexter

Adalimumab

Hidradenitis suppurativa

Förbättra

160 mg dag 1, dag 15 tas 80 mg, dag 29 och framåt 40 mg per vecka. Tas subkutant. Mot Hidradenitis suppurativa. Förvaras i kylskåp. Får ej frysas.

JIA 10 kg till < 30 kg

Förbättra

1 spruta (20 mg) varannan vecka. Tas subkutant. Mot JIA. Förvaras i kylskåp. Får ej frysas.

JIA ≥ 30 kg

Förbättra

1 spruta (40 mg) varannan vecka. Tas subkutant. Mot JIA. Förvaras i kylskåp. Får ej frysas.

Psoriasis

Förbättra

Vid uppstart tas 2 st sprutor vid första tillfället (80 mg). Efter en vecka tas 1 spruta (40 mg). Därefter 1 spruta (40 mg) varannan vecka som underhållsbehandling. Mot psoriasis. Förvaras i kylskåp (2-8 grader). Får ej frysas.

Psoriasisartrit

Förbättra

1 spruta (40 mg) varannan vecka. Tas subkutant. Mot psoriasisartrit. Förvaras i kylskåp. Får ej frysas.

Reumatoid artrit

Förbättra

1 spruta (40 mg) varannan vecka. Tas subkutant. Mot RA. Förvaras i kylskåp. Får ej frysas.

Vid uppstart tas 2 st sprutor vid första tillfället (80 mg). Efter en vecka tas 1 spruta (40 mg). Därefter 1 spruta (40 mg) varannan vecka som underhållsbehandling. Mot uveit. Förvaras i kylskåp (2-8 grader). Får ej frysas.

En tjänst från Internetmedicin.se

Ansvarig utgivare: Felix Lundin

Kontakta ossGe återkoppling