Dostexter

Alimemazin

0,5-1 ml vid behov. Mot oro. Undvik samtidigt intag av alkohol. Viktigt med tandborstning på grund av risk för muntorrhet. Upplys läkare om att du tar läkemedlet vid besök. Max 2 ml/dag.

Sömnstörning

Förbättra

0,5-1 ml 1-2h innan sänggående. Mot sömnbesvär. Undvik samtidigt intag av alkohol. Viktigt med tandborstning på grund av risk för muntorrhet. Upplys läkare om att du tar läkemedlet vid besök.

En tjänst från Internetmedicin.se

Ansvarig utgivare: Felix Lundin

Kontakta ossGe återkoppling