Dostexter

Amitriptylin

Depression/ångest

Förbättra

1 tablett 2 gånger om dagen. Mot ångest/depression. Viktigt med tandborstning på grund av risk för muntorrhet.

Huvudvärksprofylax

Förbättra

1 tablett på kvällen första veckan, därefter dosökning med 1 tablett på kvällen vecka 2 osv enligt ordination. Måldos 30-80 mg/dygn. Förebyggande mot huvudvärk. Viktigt med tandborstning på grund av risk för muntorrhet.

Insättning kronisk smärta

Förbättra

1 tablett på kvällen första veckan, därefter dosökning med 1 tablett på kvällen vecka 2 osv enligt ordination. Måldos 30-80 mg/dygn. Mot kronisk smärta. Försiktighet vid samtida alkoholintag. Viktigt med tandborstning på grund av risk för muntorrhet.

Kronisk smärta

Förbättra

X tabletter på kvällen. Mot kronisk smärta. Försiktighet vid samtida alkoholintag. Viktigt med tandborstning på grund av risk för muntorrhet.

Sömnstörning

Förbättra

1-2 tabletter på kvällen. Mot sömnbesvär. Försiktighet vid samtida alkoholintag. Viktigt med tandborstning på grund av risk för muntorrhet.

En tjänst från Internetmedicin.se

Ansvarig utgivare: Felix Lundin

Kontakta ossGe återkoppling