Kalkylatorer

Centorkriterierna

Riktlinjer för testning och behandling vid misstänkt tonsillit.

Hos barn 3-6 år räcker inflammerade (rodnade och svullna) tonsiller för poäng

Fotnot

 1. Score för att underlätta bedömningen vid misstänkt tonsillit. 0 till 4 poäng. Patienten måste vara över 2 år. Vid 0 till 2 poäng rekommenderas inte snabbtest utan bara symtomatisk behandling eftersom sannolikheten för streptokocktonsillit är låg. Vid 3 eller 4 poäng är rekommenderas snabbtest om nyttan med antibiotika vid positivt test bedöms överväga.
 2. Kriterier och poäng
  • Temperatur (≥ 38,5 °C): 1 poäng
  • Beläggningar på tonsillerna (vid 3-6 år räcker rodnad och svullnad): 1 poäng
  • Ömmande käkvinkeladeniter : 1 poäng
  • Frånvaro av hosta : 1 poäng

Referenser

 1. Läkemedelsverket 2013
 2. Handläggning av faryngotonsilliter i öppenvård - ny rekommendation (PDF)

Fler kalkylatorer

En tjänst från Internetmedicin.se

Ansvarig utgivare: Felix Lundin

Kontakta ossGe återkoppling