Kalkylatorer

CHADSVASc

Används för att bedöma risken för stroke (indikationen för antikoagulantia).

Fotnot

Beräkning
KriteriumPoäng
Hjärtsvikt1
Hypertoni1
Ålder ≥ 75 år*2
Diabetes1
Stroke / TIA / tromboembolism*   2
Kärlsjukdom1
Ålder 65-74 år1
Kvinna1

*Högriskfaktorer (major risk factors). Övriga är lågriskfaktorer (minor risk factors).

Risk
PoängÅrlig risk för tromboembolisk händelse
00%
11.3%
22.2%
33.2%
44.0%
56.7%
69.8%
79.6%
86.7%
915.2%
Rekommendation
PoängBeskrivning
0         Ingen behandling
1-9Waran eller nya antikoagulantia, dock brukar inte behandling rekommenderas till dem där kvinnligt kön är enda riskfaktorn.

Referenser

  1. Camm AJ et al. Eur Heart J 2010 31(19):2369-429
  2. Lip et al. Chest 2010 137(2):263-72

Fler kalkylatorer

En tjänst från Internetmedicin.se

Ansvarig utgivare: Felix Lundin

Kontakta ossGe återkoppling