Kalkylatorer

CT Head Rule

Är en CT indicerad vid ett skalltrauma?

Fotnot

Om inget av kriterierna är uppfyllt är sensitiviteten 83-100% för alla traumatiska CT-fynd och 100% för fynd som kräver neurokirurgisk behandling.

Referenser

  1. Stiell IG et al. JAMA 2005 294(12):1511-8
  2. Smits M et al. JAMA 2005 294(12):1519-252
  3. Stiell IG et al. Lancet 2001 357(9266):1391-6

Fler kalkylatorer

En tjänst från Internetmedicin.se

Ansvarig utgivare: Felix Lundin

Kontakta ossGe återkoppling