Kalkylatorer

QTc

Beräkna korrigerad QT-tid.

Fotnot

Det finns ett flertal metoder för att korrigera QT-tiden för hjärtfrekvensen.

  1. Bazett (mest använd men inte bäst): QTc = QT / (RR / 1000)1/2
  2. Fridericia: QTc = QT / (RR / 1000)1/3
  3. Framingham: QTc = QT + 0,154 * (1000 - RR)
  4. Hodges: QTc = QT + 1,75 * (60000 / RR - 60) QT = QT-tid i ms, RR = RR-intervall i ms (60000 / hjärtfrekvens)

Referenser

  1. Bazett H. Heart 1920;7:353-370.
  2. Fridericia LS. Acta Med Scand 1920;53:489.
  3. Sagie A, Larson MG, Goldberg RJ, Bengtson JR, Levy D. Am J Cardiol 1992;70(7):797-801.
  4. Hodges M, Salerno DM, Erlien D. J Am Coll Cardiol 1983;1:694

Fler kalkylatorer

© 2023 Internetmedicin AB

Ansvarig utgivare: Felix Lundin

Kontakta ossGe återkoppling