I89.0

Lymfödem som ej klassificeras på annan plats

© 2023 Internetmedicin AB

Ansvarig utgivare: Felix Lundin

Kontakta ossGe återkoppling