Lathundar

King's College

Kriterier för levertransplantation vid akut leverskada.

EtiologiBeskrivning
Paracetamolorsakad
 • pH < 7,25 eller
 • INR > 6,5 och S-kreatinin > 300 µmol/L hos patient med leverencefalopati grad 3-4
Annan etiologi
 • INR > 6,5 eller minst tre av följande:
  • Ålder < 10 år eller > 40 år
  • Etiologi: non-A, non-B, non-C (oklar genes) eller läkemedel utöver paracetamol
  • Debut av leverencefalopati > 7 dygn efter ikterusdebut
  • INR > 3,5
  • Bilirubin > 300 µmol/L

Referenser

 1. O'Grady JG, Alexander GJ, Hayllar KM, Williams R. Early indicators of prognosis in fulminant hepatic failure. Gastroenterology. 1989 Aug;97(2):439-45.

Relaterade dokument

 1. Lathund Leverencefalopati
 2. Behandlingsöversikt Leversvikt, akut – vuxna

Fler lathundar

En tjänst från Internetmedicin.se

Ansvarig utgivare: Felix Lundin

Kontakta ossGe återkoppling