Lathundar

HUSK MIDAS

Minnesramsa för att komma ihåg orsaker till medvetslöshet.

AkronymBeskrivning
HHerpesencefalit
UUremi
SStatus epilepticus
K(Wernicke)-Korsakoffs syndrom
MMeningit/Sepsis
IIntoxikation
DDiabetes (hypo- och hyperglykemi)
AAndningsinsufficiens
SStrukturell skada/slaganfall/subaraknoidalblödning

Fler lathundar

En tjänst från Internetmedicin.se

Ansvarig utgivare: Felix Lundin

Kontakta ossGe återkoppling