Lathundar

Killip-klass

Stratifieringsverktyg för att bedöma risk död efter hjärtinfarkt.

#Beskrivning
IInga kliniska tecken på hjärtsvikt
IIRassel/krepitationer, tredje hjärtton, ökat tryck i v. jugularis
IIIAkut lungödem
IVKardiogen chock eller systoliskt blodtryck < 90 mmHg och tecken till perifer vasokonstriktion (oliguri, cyanos, svettning)

Fler lathundar

En tjänst från Internetmedicin.se

Ansvarig utgivare: Felix Lundin

Kontakta ossGe återkoppling