Lathundar

Laktacidos

Orsaker till laktacidos.

MekanismExempel
Anaerob metabolism
Hypotoni
Hypoxi
Lokal ischemi (t ex tarmischemi)
Krampanfall
Svårt astmaanfall
Annat tillstånd med ökad energikonsumtion
Nedsatt clearance
Leversvikt
Alkoholmissbruk
D-laktat
Kort tarm eller tunntarmsoperation (överväxt av D-laktatproducerande bakterier)
Intox
Cyanid
Kolmonoxid
Metanol
Metformin
Isoniazid
Järn
Etylenglykol
Salicylat

Fler lathundar

En tjänst från Internetmedicin.se

Ansvarig utgivare: Felix Lundin

Kontakta ossGe återkoppling