Lathundar

RLS-85

Ett svenskt system för att gradera medvetandegrad.

GradBeskrivning
1Kontaktbar utan latens, orienterad
2Slö/oklar, kontakt vid tilltal, tillrop, beröring
3Mycket slö/oklar, kontakt vid upprepade tillrop, ruskningar, smärtstimulering
4Lokaliserar smärta men avvärjer ej
5Undandragande rörelse
6Böjer stereotypt
7Sträcker stereotypt
8Ingen reaktion på smärtstimulering

Referenser

  1. Starmark JE, Stålhammar D, Holmgren E. The Reaction Level Scale (RLS85). Manual and guidelines. Acta Neurochir (Wien). 1988;91(1-2):12-20.

Fler lathundar

En tjänst från Internetmedicin.se

Ansvarig utgivare: Felix Lundin

Kontakta ossGe återkoppling