Lathundar

Rutinnervstatus

Rutinstatus för att bedöma patienter neurologiskt.

MomentBeskrivning
Samtal1dysartri/dysfasi
2orientering, minne, spatial förmåga, uppmärksamhet
3ofrivillig motorik
4ansiktsmotorik
5motorik under avklädning
Stående6normal gång
7tå- och hälgång
8Romberg
9finger-näs
10nigsittning-uppresning
Sittande11ögonbottnar
12synfält
13ögonmotorik
14nystagmus
15ptos
16pupillstorlek och -dilatation
17ansiktsmotorik
18hörsel
19svalgreflex och -assymetri
20tungmotorik
21diadokokinesi
22fingerspel
23armar-framåt-sträck
24fingerspretning, axelabduktion
25reflexer
Liggande26sensibilitet (smärta och vibration)
27ben i rät vinkel
28tonus i hand-, armbågs- och knäled
29knä-häl
30Babinski

Fler lathundar

En tjänst från Internetmedicin.se

Ansvarig utgivare: Felix Lundin

Kontakta ossGe återkoppling