Lathundar

Modifierade Sgarbossa

Kriterier för att bedöma misstänkt hjärtinfarkt hos patient med vänstergrenblock (LBBB).

KriteriumDefinition
1Konkordant ST-höjning > 1 mm i avledning med positivt QRS
2Konkordant ST-sänkning > 1 mm i V1-V3
3ST-höjning i J-punkten, relativ till QRS-komplexets start, ≥ 1 mm OCH amplitud ≥ 25 % av föregående S-våg.

Fotnoter

  1. Sensitiviteten är 91 % och specificiteten 90 % för hjärtinfarkt vid minst ett uppfyllt kriterium.

Referenser

  1. Smith SW, Dodd KW, Henry TD, Dvorak DM, Pearce LA. Diagnosis of ST-elevation myocardial infarction in the presence of left bundle branch block with the ST-elevation to S-wave ratio in a modified Sgarbossa rule. Ann Emerg Med. 2012 Dec;60(6):766-76.

Fler lathundar

En tjänst från Internetmedicin.se

Ansvarig utgivare: Felix Lundin

Kontakta ossGe återkoppling