Lathundar

Toxidrom

Algoritm för att identifiera misstänkt substans vid intoxikation.

 • ↑AF, SpO2 ua
 • ↑BT, ↑ puls
 • Agitation, mydriasis, kramp
 • ↑temp
 • ↓AF, ↓ SpO2
 • ↓ BT, ↓ puls
 • Somnolens, mios, ↓ reflexer
 • ↓ temp
Torr rodnad varm hy, muntorrhet, ileus, urinretention
 • Antikolinergt
  • TCA, antihistamin, anti-parkinson
 • Opioider
  • Morfin, Heroin, Metadon
Blöt hy, salivering, tårar, kräkning, diarré, urininkontinens
 • Serotonergt
  • SSRI, TCA, MAO-hämmare, MDMA
 • Kolinergt
  • Besprutningsmedel, svampar, nervgas, kolinesterashämmare
Normal hud
 • Sympatikomimetiskt / hallucinatoriskt
  • Kokain, amfetamin, koffein, PCP, LSD, abstinens
 • Sedativt / hypnotiskt
  • Bensodiazepiner, sömnmedel, alkohol, GHB

Fotnoter

 1. Sammanfattning av toxidrom. Listan på substanser under respektive toxidrom är inte fullödig.

Referenser

 1. Fritt från: Stenkilsson M, Dryver E. Läkartidningen 2011;108(24-25):1302-7

Fler lathundar

En tjänst från Internetmedicin.se

Ansvarig utgivare: Felix Lundin

Kontakta ossGe återkoppling