Lathundar

USEDCRAP

Minnesregel för orsaker till metabol acidos med normal anjon-gap.

AkronymBeskrivning
UUreterostomy (Ureterostomi)
SSmall bowel fistula (Tunntarmsfistel)
EExtra Chloride (Hyperkloremi)
DDiarrhea (Diarré)
CCarbonic anhydrase inhibitor (Karbanhydrashämmare)
RRenal tubular acidosis, kidney failure (Renal tubulär acidos, njursvikt)
AAdrenal insufficiency (Binjuresvikt)
PPancreatic fistula (Pankreasfistel)

Fler lathundar

En tjänst från Internetmedicin.se

Ansvarig utgivare: Felix Lundin

Kontakta ossGe återkoppling